23 23 47 50
Covid- 19: Transport av smittefarlig materiale

Covid- 19: Transport av smittefarlig materiale

Informasjonen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/covid–19-transport-av-smittefarlig-materiale/ Smittefarlig biologisk materiale anses som farlig gods når det blir transportert. Transporten...
Transport av alkoholbaserte håndvaskmidler

Transport av alkoholbaserte håndvaskmidler

Informasjonen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/transport-av-alkoholbaserte-handvaskmidler/ Denne artikkelen omhandler regelverket for transport av desinfiserende håndvaskmidler med høyt...