23 23 47 50
Midlertidige unntak

Midlertidige unntak

De midlertidige unntakene for ADR-kompetansebevis og sikkerhetsrådgiverbevis er utvidet til 28.2.2021. Les mer her: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/midlertidig-unntak—transport-av-farlig-gods/