23 23 47 50

Her følger informasjon om AS Farlig Gods kursvirksomhet og annen aktivitet i perioden med fare for spredning av korona-smitte. Vi gjengir også råd til våre kunder.

All AS Farlig Gods aktivitet nå og fremover blir underlagt Folkehelseinstituttet og myndighetenes råd, anmodninger og restriksjoner. Vi anmoder våre kunder om det samme.

Les mer om midlertidige unntak for utløpet ADR-kompetansebevis, godkjenningsattester og tankkontroller på www.dsb.no. Vi anbefaler våre kunder å ha meldingen med i bilen. Til alle dere som må fornye ADR-kompetansebevis i nærmeste fremtid. Alle trafikkstasjoner er stengt til og med 13. april. ADR sjåfører med bevis som i den kommende tiden løper ut, og som ikke får tatt eksamen, vil kunne fortsette transporten. DSB jobber med en generell dispensasjon både for kjøretøygodkjenning og ADR kompetansebevis. DSB skal også prøve å få med andre ADR land i en multilateral avtale på dette. AS Farlig Gods har søkt å få undervise digitalt men venter  på svar fra DSB. Ta gjerne kontakt på telefon 92226053 og følg med på vår hjemmeside. Vi vil holde dere alle løpende oppdatert!

Konsekvenser for AS Farlig Gods kursvirksomhet
AS Farlig Gods har utsatt alle sine planlagte kurs inntil videre. Vi ser at situasjonen er svært vanskelig for mange av våre kunder, spesielt for sjåfører med ADR-kompetansebevis da det i dag er usikkert når kursaktiviteten kan gjenopptas. Vi er i dialog med myndighetene med tanke på hvordan kursene kan driftes alternativt og vi vil oppdatere våre kunder fortløpende.

Vi har som ambisjon at AS Farlig Gods kunder skal bli minst mulig berørt av situasjonen. Hva gjelder kurs har vi alternative løsninger blant annet for opplæring i henhold til ADR-kapittel 1.3 i form av et godt nettbasert kurs.

Dette også som følge av kundenes restriksjoner vedr. reiseforbud m.v. AS Farlig Gods støtter et slikt «føre var»-prinsipp.

Vi ber alle berørte merke seg følgende:

 • Avtalte bedriftsinterne kurs hos våre kunder: Avklares med hver enkelt kunde.
 • ADR-grunnkurs 20-22.mars utsettes inntil ny informasjon fra Folkehelseinstituttet foreligger. Påmeldte informeres i god tid før kurs start.
 • Kurs ADR-grunnkurs 17.-19.april vurderes utsatt inntil ny informasjon fra Folkehelseinstituttet foreligger. Påmeldte informeres i god tid før kurs start.

Generelle råd til våre kunder
Vi er kjent med at mange av våre kunder har innført regler som berører reiser, møtevirksomhet, besøk m.v. Enkelte har også tatt andre forholdsregler.

I tillegg gjelder selvsagt de generelle rådene fra myndigheter og annen smittevernekspertise:

 • Unngå håndhilsning og velkomstklemmer. Hold avstand til folk (1 meter)
 • Hyppig håndvask (èn gang pr. time)
 • Plassere ut antibac-dispensere eller lignende som tilleggstiltak til håndvask
 • Rengjøring èn gang i løpet av arbeidsdagen av tastatur, datamus, mobil m.v. (bruk f.eks. antibac og papir)
 • Host i albuekrok / papirlommetørkle
 • Vær hjemme ved forkjølelsessymptomer
 • Ta med PC og annet nødvendig personlig utstyr, dokumenter m.v. hjem i tilfelle hjemmekontor blir påkrevd / er å anbefale
 • Opprett rutine for å overvåke meldinger som publiseres på Folkehelseinstituttets hjemmeside