23 23 47 50
Midlertidige unntak

Midlertidige unntak

De midlertidige unntakene for ADR-kompetansebevis og sikkerhetsrådgiverbevis er utvidet til 28.2.2021. Les mer her: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/midlertidig-unntak—transport-av-farlig-gods/
Covid- 19: Transport av smittefarlig materiale

Covid- 19: Transport av smittefarlig materiale

Informasjonen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/covid–19-transport-av-smittefarlig-materiale/ Smittefarlig biologisk materiale anses som farlig gods når det blir transportert. Transporten...
Transport av alkoholbaserte håndvaskmidler

Transport av alkoholbaserte håndvaskmidler

Informasjonen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/transport-av-alkoholbaserte-handvaskmidler/ Denne artikkelen omhandler regelverket for transport av desinfiserende håndvaskmidler med høyt...
Nye ADR-prøver på Trafikkstasjonene

Nye ADR-prøver på Trafikkstasjonene

Statens Vegvesen har allerede innført nye ADR- prøver. Det var en til tre svaralternativer på hver oppgave. Det helt nye er at det nå er bare et svaralternativ som er riktig. Du kan ha inntil 20% feil på prøvene. Her kommer noen eksempler.: ADR-Grunnkurs, første gang....