Torfinn Lillehagen

Torfinn Lillehagen

Daglig leder

Anerkjent kursholder, sikkerhetsrådgiver og ekspert på farlig gods. Har omfattende erfaring – praktisk og teoretisk – innen fagområdene. Har i tillegg mange års erfaring innen produktutvikling/salg av husholdning- og industrikjemikalier.

Bistår små og store virksomheter i alle teoretiske og praktiske spørsmål hvor farlig gods er involvert.

E-post: tlillehagen@farliggods.no
Tlf.: 922 26 053

Anne-Mette Lillehagen

Anne-Mette Lillehagen

Faglig leder

Kjemiingeniør med mer enn 20 års erfaring innen fagområdet farlig gods. Kursholder og sikkerhetsrådgiver med farlig avfall som tilleggskompetanse. Bistår virksomheter og myndigheter i ulike prosjekter og har bl.a. arbeidet med NFFA-veilederen i tillegg til flere oppdrag som foredragsholder.

Er ansvarlig for utarbeidelsen av ADR-håndboken.

E-post: amlillehagen@farliggods.no
Tlf.: 928 92 694

Arild Ruud

Arild Ruud

Konsulent

Sivilingeniør i kjemi. Jobber som kursholder, sikkerhetsrådgiver og konsulent med kjemi som spesialfelt.

Vår ekspert på klassifisering og utarbeidelse av sikkerhetsdatablader.

 

 

E-post: aruud@farliggods.no
Tlf.: 922 98 761

Åsmund Amlien

Åsmund Amlien

Sikkerhetsrådgiver

Kursholder og sikkerhetsrådgiver. Lang erfaring fra tanktransportbransjen og produksjon av medisintekniske produkter.

Omfattende erfaring med HMS og kvalitetsarbeid.

E-post: aasmund.amlien@gmail.com
Tlf.: 996 19 151

Lars Lillehagen

Lars Lillehagen

Prosjektleder

E-post: lol@farliggods.no
Tlf.: 454 56 367

Vetle Løvgaard

Vetle Løvgaard

Web- og markedskonsulent

Wdm. Thranes gt 98, 0175 OSLO, Tlf: 23 00 61 10