23 23 47 50

KURSOVERSIKT

Vi tilbyr komplett elektronisk opplæring i kapittel 1.3 på nett

Du får elektronisk opplæring og e-bok i samme pakke

Vi skreddersyr kurs på forespørsel

PRISER

Sikkerhetsrådgiver:

Sikkerhetsrådgiverkurs:  kr 22.500,-
Oppfriskningskurs sikkerhetsrådgiver:  kr 16.825,-
Tilleggskurs sikkerhetsrådgiver 2 dager:  kr 6.100,-

ADR Kapittel 1.3

ADR-kurs  kap. 1.3, dokumentert opplæring:  kr 3.350,-
ADR-kurs kap. 1.3 m/farlig avfall:  kr 4.200,-
ADR-kurs kap. 1.3 som E-opplæring (eks. mva):  kr 2.100,-
ADR-kurs kap. 1.3 som E-opplæring m/farlig avfall (eks. mva):  kr 2.550,-

 

TIDER

 Sikkerhetsrådgiverkurs:

Alle dager: kl. 09.00-17.00

Avsenderkurs kap. 1.3:

Alternativ 1: kl. 09.00-15.00
Alternativ 2: To kvelder fra kl. 17.00-20.00
Alternativ 3:  e-opplæring med eller uten farlig avfall. ANBEFALT! (Kurset tar omtrent 5 timer. Gjennomføres på egen PC)

 

INFORMASJON OM AVBESTILLINGER OG FLYTTING AV KURS

 

  • Alle avbestillinger må gjøres skriftlig til postboks@farliggods.no innen to uker før kursstart. Avbestillinger som gjøres senere enn to uker før kurset gjennomføres vil faktureres i sin helhet.
  • AS Farlig Gods forbeholder seg retten til å avlyse kurs når kursene ikke kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er lagt til grunn. AS Farlig Gods kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for kostnader den enkelte, eller bedriften den er tilknyttet, måtte ha som en følge av avlysningen.
  • Ved uforutsette hendelser som fører til at man må flytte en allerede bestilt kursplass, skal det tas kontakt med AS Farlig Gods. Dersom årsaken godkjennes av oss, er det mulig å flytte kursplass kun 1 gang til et tilsvarende kurs som holdes innenfor de neste 6 måneder.
  • AS Farlig Gods etterstreber å arrangere alle kurs med en deltakerprosent på 50% eller mer, så lenge ikke sykdom eller andre uforutsette årsaker oppstår. Ved avlyste kurs vil påmeldte deltakere kontaktes via e-post, og gis plass ved en senere gjennomføring av kurset.