KURSOVERSIKT

 For deg som skal ha lovpålagt kapittel 1.3 opplæring i henhold til ADR: vi tilbyr komplett elektronisk opplæring i kapittel 1.3 på nett. Du får elektronisk opplæring og e-bok i samme pakke, og kan bestilles her: bit.ly/e-opplæring

PRISER

ADR Grunnkurs: **

ADR Grunnkurs m/brann og førstehjelp: kr 6.100,-
ADR-klasse 1:

kr 4.100,-

kr 2.050,-

ADR-klasse 7:

kr 4.450,-

kr 2.225,-

ADR-tank:

kr 6.800,-

kr 3.400,-

50% rabatt på tilleggskurs.

*10% rabatt på ADR Grunnkurs ved oppfriskning

** ADR-kurs på Teams inkluderer ikke brannøvelse

Sikkerhetsrådgiver:

Sikkerhetsrådgiverkurs:  kr 22.500,-
Oppfriskningskurs sikkerhetsrådgiver:  kr 16.825,-
Tilleggskurs sikkerhetsrådgiver 2 dager:  kr 6.100,-

ADR Kapittel 1.3

ADR-kurs  kap. 1.3, dokumentert opplæring:  kr 3.350,-
ADR-kurs kap. 1.3 m/farlig avfall:  kr 4.200,-
ADR-kurs kap. 1.3 som E-opplæring:  kr 2.100,-
ADR-kurs kap. 1.3 som E-opplæring m/farlig avfall:  kr 2.550,-

AS Farlig Gods skreddersyr kurs på forespørsel.

TIDER

Tidsplan for ADR helgekurs:

Fredag:  kl. 12.00-21.00
Lørdag:  kl. 09.00-16.00
Søndag:  kl. 09.00-16.00

Tidsplan for ADR kveldskurs på Teams:

2×2 kvelder: kl.16.30 – kl.21.00

Sikkerhetsrådgiverkurs:

Alle dager:  kl. 09.00-17.00

Avsenderkurs kap. 1.3:

Alternativ 1: kl. 09.00-15.00
Alternativ 2: To kvelder fra kl. 17.00-20.00
Alternativ 3: som e-opplæring med eller uten farlig avfall. ANBEFALT!  (Kurset tar omtrent 5 timer. Gjennomføres på egen PC)

Tidsplan for ADR-kurs  kap. 1.

kl.09.00 – kl.15.00

 

INFORMASJON OM AVBESTILLINGER 

 

  • Alle avbestillinger må gjøres skriftlig til postboks@farliggods.no innen to uker før kursstart. Avbestillinger som gjøres senere enn to uker før kurset gjennomføres vil faktureres i sin helhet.
  • AS Farlig Gods forbeholder seg retten til å avlyse kurs når kursene ikke kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er lagt til grunn. AS Farlig Gods kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for kostnader den enkelte, eller bedriften den er tilknyttet, måtte ha som en følge av avlysningen.
  • AS Farlig Gods etterstreber å arrangere alle kurs med en deltakerprosent på 50% eller mer, så lenge ikke sykdom eller andre uforutsette årsaker oppstår. Ved avlyste kurs vil påmeldte deltakere kontaktes via e-post, og gis plass ved en senere gjennomføring av kurset.