NB! Alle kursene våre gjennomføres på den digitale plattformen «Teams»,  i første omgang fram til og med juni. Høstens kurs må kanskje avholdes digitalt, men vi avventer dette m.t.p. Coronasituasjonen.

For alle dere som skal ha lovpålagt kapittel 1.3 opplæring i henhold til ADR: vi tilbyr komplett elektronisk opplæring i kapittel 1.3 på nett. Du får elektronisk opplæring og e-bok i samme pakke, og kan bestilles her: bit.ly/e-opplæring

TIDER OG PRISER

Tidsplan for ADR helgekurs:
Fredag: kl. 12.00-21.00
Lørdag: kl 08.00-17.00
Søndag: kl 08.00-17.00

Tidsplan for ADR kveldskurs:
4 kvelder kl.15.00 – kl.21.00

Sikkerhetsrådgiverkurs:
Alle dager: kl. 09.00-17.00

Avsenderkurs kap. 1.3:
Alternativ 1: kl. 09.00-15.00
Alternativ 2: To kvelder fra kl. 17.00-20.00
Alternativ 3: som e-kurs
Alternativ 3: som e-kurs med farlig avfall

Priser:
ADR Grunnkurs m/brann og førstehjelp: kr. 6.100,-
ADR-klasse 1: kr 4.100,-
ADR-klasse 7: kr 4.450,-
ADR-tank: kr 6.950,-
Ved kombinasjonskurs ADR gis 50 % rabatt på det billigste kurset.

Sikkerhetsrådgiverkurs: kr 22.500,-
Oppfriskningskurs sikkerhetsrådgiver: kr.16.825,-
Tilleggskurs sikkerhetsrådgiver 2 dager: kr 6.100,-
ADR-kurs  kap. 1.3, dokumentert opplæring: kr 3.350,-
ADR-kurs kap. 1.3 m/farlig avfall: kr.4.200,-
Dokumentert opplæring

Tidsplan for ADR-kurs  kap. 1.3 , Dokumentert opplæring
kl.09.00 – kl.15.00

AS Farlig Gods skreddersyr kurs på forespørsel.